לקוחות

הקשר עם לקוחות המשרד מאופיין בנאמנות הדדית. 
למשרד מאות לקוחות,
ביניהם הארגונים הגדולים בישראל